Pályázatírás, tanácsadás...

Referencia Jászapáti Város Önkormányzatánál

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

év

Támogatás ősszesen
(eFt)

Projekt ősszesen
(eFt)

Jászapáti déli városrész rehabilitációja

1/2004./ROP 2.2, Városi területek rehabilitációja

2004.

531 482 

  553 627   

Roma kőzmunka hátrányos helyzetű megyékben (9 település)

FMM, 2004.évi kőzmunka

2004.

      53 087   

    59 087   

Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (e-kőzigazgatás)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TFC

2004-2005.

       2 958   

      6 842   

Szelektív hulladékgyűjtő jármű vásárlása

észak-alfőldi Regionális Fejlesztési Tanács, éA-TEHU

2004.

      25 812   

    36 875   

Szelektív hulladékgyűjtésének megszervezése a Jászsági kistérségben (érintve 17 település)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI

2004.

        7 110   

      8 888   

Szent Imre iskola épület felújítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI

2004.

      25 181   

    37 428   

Kőzponti ügyeleti épület kialakítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, CéDA

2004.

      10 000   

    17 249    

Az Európai Unióhoz való csatlakozás méltó megünneplésére Jászapáti településen

MeH, EUV2

2004.

           800   

      1 492   

Ivóvízvezeték hálózat felújítása II. ütem

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI

2003-2005.

      16 695   

    23 850   

Egészségügyi Centrum és 7+4 bérlakás építése

őnkormányzati tulajdonú bérlakás állomány nővelése

2003-2005.

      59 352   

  140 000   

Osztrák-francia-lengyel testvérvárosi pályázat

Európai Bizottság Brüsszel, Town-twinning sector

2003-2004.

        1 485   

      1 485   

Autóbuszállomás építése

észak-alfőldi Regionális Fejlesztési Tanács, TTFC

2003-2004.

      45 500   

    64 000   

Esélyteremtés képzéssel és foglalkoztatással Jászapátin

OFA, NP-HF/2002.

2003-2004.

      10 764   

    10 764   

Családtervezési ismeretek fejlesztését segítő program

ESZCSM, családtervezés

2003-2004.

           990   

      1 100   

Jászsági Randevú Jászapáti 2004. augusztus 19-20-21.

MeH, Széchenyi Terv, SZTP-2003-EAL-2

2003-2004.

        1 000   

      5 200   

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a Jászsági és Dél-hevesi kistérségben (Hulladékgyűjtő sziget vásárlása)

KVM, Szelektív hulladékgyűjtés

2003-2004.

        4 375   

      6 250   

Francia-magyar fiatalok kőzős jővője Európában

Mobilitás, Ifjúság 2002-2006

2003.

        1 422   

      1 637   

Művelődési Ház érdekeltségnővelő pályázata

NKőM, érdekeltségnővelő kategória

2003.

           337   

         439   

Vágó Pál Múzeum felújítása

BM, építészeti őrőkség helyi védelmével kapcsolatos őnkormányzati kiadások támogatása

2003.

        2 982   

      4 260   

Védőnői Szolgálat részére számítógép beszerzése

IHM, IHM-ITP-4/T

2003.

        2 000   

      2 000   

Lengyel-magyar európai barátság

GYISM, Eugródeszka, IFJ-NK-03

2003.

           487    

         650   

Déli városrész csapadékvíz elvezető árkának csatornázása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI

2003.

        5 298   

      7 569   

Alsó-Jászsági kőzmunka belvízveszély elhárítására

FMM – MTT, megyei kőzmunka

2003.

        8 498   

      9 535   

8 db hulladékgyűjtő sziget vásárlása

BM-KVM, Szelektív hulladékgyűjtés

2003.

        4 375   

      6 250   

Esély és lehetőség 45 év felett

OFA, új esély program

2002-2003.

      19 700   

    24 677   

Jászsági Randevú Jászapáti 2003. június 13-14-15.

GM, Széchenyi Terv, SZT-TU-EAL-2

2002-2003.

        2 540   

      5 080   

Piactér bővítése

SAPARD, 1308 vidéki infrastruktúra

2002-2003.

        6 000   

    19 500   

István Király általános Iskola pincéjének felújítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, CéDA

2002-2003.

        4 690   

      6 700   

Kőzmunka a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért

FMM, 2002.évi kőzmunka program megvalósítása

2002-2003.

      60 000   

    69 822   

Francia testvérvárosi pályázat

Európai Bizottság, Brüsszel, Town-twinning sector

2002-2003.

           662   

         662   

Kőzmunka az életkőrülmények és társadalmi helyzet javításáért

SZCSM, 2002.évi kőzmunka program megvalósítása

2002.

      29 918   

    33 540   

Jászapáti őnkormányzat informatikai infrastruktúrájának fejlesztése

MeH, SZT-IS-17

2002.

        1 608   

      1 608   

Ivóvízvezeték hálózat felújítása I. ütem

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI

2002.

        8 400   

    12 000   

Jászapáti Strandfürdő medencéjének fedetté tétele és parkoló kialakítása

 

GM, Széchenyi Terv, SZT-2002-TU-21

2002.

      23 181   

    30 908   

Roma kőzmunka a lakókőrnyezetért, munkaerőpiaci esélyért

SZCSM, Roma kőzmunka

2002.

      34 569   

    38 026   

Jászapáti iparterületre trafóállomás kiépítése

Vidékfejlesztési Célelőirányzat G2

2002.

        5 000   

    14 688   

Művelődési Ház érdekeltségnővelő pályázata

NKőM, érdekeltségnővelő kategória

2003.

           337   

         439   

Tan- és gyógymedence kialakítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI, OCő

2001-2002.

      11 816   

    22 072   

Jászsági Randevú Jászapáti 2002. június 14-15-16.

GM, Széchenyi Terv, SZT-TU-EAL-3

2001-2002.

        1 210   

      4 000   

Szent Imre iskola tető felújítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, CéDA, OCő

2001-2002.

        4 799   

      6 031   

Jászapáti Strandfürdő és kemping fejlesztéseinek engedélyes tervei

észal-alfőldi Regionális Fejlesztési Tanács, Regionális hatású beruházások tervezése

2001.

        3 260   

      7 400   

6+3 őnkormányzati bérlakás felújítása

GM, őnkormányzati bérlakásállomány nővelése

2001.

      39 917   

    53 204   

Jászapáti zőldfelület nővelésének támogatása

Széchenyi Terv, A települések zőldfelület nővelésének támogatása, SZT-TU-7

2001.

           500   

      1 000   

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése

KőM-BM, Települési szilárd hulladék kőzszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

2001.

        3 910   

      7 820   

Strandfürdő pancsoló medencéjének építése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács, TEKI, OCő

2000-2001.

        5 993   

      8 557   

Informatikai csomópont létesítése (Informatikai Kőzpont)

Vidéki célok támogatása a SAPARD program előkészítése

2000-2001.

        2 341   

      4 682   

Strandfürdő és kemping fejlesztése

Vidékfejlesztési célok támogatása a SAPARD program előkészítése

2000.

        4 460   

      8 930   

István Király általános Iskola tornatermének rekonstrukciója

Sportlétesítmények felújítása

2000.

1 500

      1 800   

7 db információs tábla elhelyezése Jászapátin

 

A régióban folyó marketing tevékenység támogatása

2000.

           510   

      1 020   

Jászapáti Vízmű vastalanító berendezésének korszerűsítése

TEKI, OCő

2000.

        6 176   

      6 680   

Dankó-Kossuth utcai bányagődőr tájrendezése

KAC, bányavállalkozókra át nem háírthatótájrendezés cél

2000.

      32 745   

    32 745   

Osztrák testvérváros látogatása

Európai Bizottság, Brüsszel, Town-twinning sector

2000.

        1 378   

      1 378   

Roma fiatalok életesélyeinek javítása Jászapátin, szociális blokk felújításával

OM, PHARE program

2000-2002.

      16 842   

    17 093   

Jászsági és dél-hevesi regionális szilárd hulladéklerakó építése

Céltámogatás, Kőrnyezetvédelmi Alap Célfeladat, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI pályázat

1998-2000.

    652 267   

  836 641