Pályázatírás, tanácsadás...

Pályázati tanácsadás, pályázatírás

Célom, hogy az adott körülményekre támaszkodva a pályázati lehetőségek közül személyre szabottan válasszam ki a pályázat sikere szempontjából optimális megoldást.

A sikeres és hosszú távú együttműködés elengedhetetlen feltétele a kölcsönös bizalom kialakulása. A tanácsadás és szakmai konzultáció alkalmával megismerem partnerem pénzügyi, gazdasági helyzetét és lehetőségeit, természetesen teljes diszkréció mellett.

Sokszor egy jó projektötlet nem elegendő egy sikeres pályázat megírásához, mert a pályázat megírása, szövegezése külön szaktudást igényel és a csatolandó dokumentumok megfelelő szintű beszerzése is fontos tényező. A vállalkozóknak, civil szerveteknek sokszor nincs idejük a megfelelő szintű pályázatfigyelésre és a megírásra, mert pl. a cég mindennapi ügyeivel vannak elfoglalva.

Engedjék meg, hogy ezért egy pár szóban ismertessem a pályázatírás menetét:

  • Telefonon vagy személyes találkozó és konzultáció után - a projektről rendelkezésre álló információk alapján - beazonosítom a megfelelő pályázati konstrukciót.
  • Az általam javPályázatfigyelésasolt lehetőségekről - szükség esetén írásban - ajánlatot adok, melynek elfogadása esetén kerül sor a szerződéskötésre.
  • Az adott pályázattal kapcsolatban személyre szabva áttanulmányozom a pályázati kiírást, az útmutatót és az irányelveket, majd a szükséges csatolandó mellékletekre felhívom az ügyfél figyelmét. Segítséget nyújtok a hivatalos igazolások, dokumentumok beszerzésével kapcsolatban.
  • Elkészítem a pályázat szöveges részét és a generálható mellékleteket (költségvetés, ütemezés, általános nyilatkozatok, stb.).
  • Ha az ügyfél aláírta a pályázatot, akkor következik a sokszorosítás, lefűzés és a pályázat benyújtása papír alapon és/vagy elektronikusan.
  • Törekszem arra, hogy ne legyen a pályázatoknak formai hibája és megoldhatatlan hiánypótlása.
  • A pályázat befogadását és sikeres eredményhirdetését követően segítséget nyújtok a Támogatási Szerződés megkötésében.
  • A megállapodástól függően részt veszek a projektmenedzsmentben, vagy az elszámolások, beszámolók, jelentések elkészítésében.